8týdenní online kurz s Eckhartem Tollem probudí tvé vědomí!

"Nejdůležitějším uvědoměním tvého života je poznání tvé pravé podstaty."

- Eckhart Tolle

Společně začínáme 26. 9. 2022!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Kompletní 8týdenní online kurz, který tě krok za krokem povede za mysl k probuzení tvého vědomí a životu v přítomném okamžiku!

V úvodním kurzu jsi zjistil, jaký je význam bytí v přítomném okamžiku a jaké možnosti vnitřních zkušeností života se ti díky němu otevírají.

V tomto navazujícím kurzu půjdeme ještě mnohem více do hloubky…

Společně s Eckhartem Tollem budeš objevovat, jak můžeš do svého života vnést více vědomé přítomnosti v každém okamžiku. Tento transformační kurz zahrnuje více než  35 hodin videolekcí, ve kterých představujeme učení Eckharta Tolleho, cvičení vědomé přítomnosti, otázky a odpovědi a jedinečné bonusové materiály.

Časově omezená nabídka:

Pouze za

249 €

místo původních

699 €

 

… a získáš neomezený přístup!

Můžeš dokonce platit na splátky - 6 splátek po 43 €

Míjení života

Užíváš si plnosti života v každém okamžiku?

Míjení života: To je běžný stav, ve kterém většina lidí tráví své dny. Místo toho, aby si užívali plnosti života, tráví čas ve své hlavě – s myšlenkami, které se většinou zabývají budoucností nebo minulostí.

Časem však tento stav nepřítomnosti v životě vytváří pocit, že nic v životě nemá smysl!
Věříme, že musíme na něčem pracovat a něčeho dosáhnout. Neustále se honíme za představou lepší budoucnosti jenom proto, abychom pak zjistili, že ani splnění našich největších snů nedá našim životům ten smysl, ve který jsme doufali…

Dlouhodobě je pro nás tento stav vyčerpávající, frustrující a bolestivý!

Přesto jsme si jako lidstvo zvykli žít právě takto… Je to naše současná úroveň evoluce. Problém je, že v této fázi evoluce už v přírodě moc dlouho nepřežijeme.
Jako druh jsme se stali destruktivními. Úroveň vědomí, na které se dnes nacházíme, ztratila svou užitečnost. Kdo je vědomý, určitě si všiml mnoha náznaků, které na tento fakt poukazují. Nechali jsme se převálcovat životem samotným a dosáhli jsme bodu, kdy nám naše myšlení už nepomáhá.

Balíček 2 kurzů s Eckhartem Tollem

Získej nyní kurz Moc bdělé přítomnosti spolu s kurzem Vědomá manifestace s 10% slevou z akční ceny

MOC BDĚLÉ PŘÍTOMNOSTI

OBSAH KURZU

Na co se můžeš těšit v kurzu Moc bdělé přítomnosti

Vědomá přítomnost je pocit živosti, který máme vždy k dispozici. To, co nám znemožňuje ho prožívat, je právě hluk v naší mysli a identifikace s ním, což Eckhart nazývá “hlasem v hlavě”. Ve chvíli, kdy zjistíme, že existuje dimenze, ve které se myšlení nemusí vůbec odehrávat – nebo není důležité – začneme se otevírat tomu, co Eckhart definuje jako “Moc bdělé přítomnosti”.
Každá z osmi lekcí tohoto kurzu byla pečlivě připravena z nedávných promluv Eckharta Tolleho s důrazem na praktické využití jeho ústředního učení na “cvičišti” našich každodenních životů.

Kapitola 1: Myslet, nebo nemyslet: Hledání osvobození od nutkavé mentální aktivity

Začíná 26. 9. 2022

Podle Eckharta Tolleho pramení hlavní zdroj našeho utrpení a zmatku v životě z chybného přesvědčení, že jsme svými myšlenkami. Toto neuvěřitelně omezující přesvědčení nás odděluje od vyšší inteligence, ke které máme přístup jen tehdy, když se osvobodíme a přestaneme se ztotožňovat s našimi myšlenkami.

Hlavní lekce:

 • Zesílení živosti, která přichází, když se vzdáme nutkavého myšlení.
 • Rozdíl mezi tím, jestli myšlence podlehneš nebo se nad ni dokážeš povznést.
 • Experiment s prováděním drobných úkonů v každodenním životě, aniž by do nich zasahovalo myšlení.
 • Jak tvé myšlení získá sílu, když se osvobodíš od koncepčně uvažující mysli.

Kapitola 2: Portály do přítomnosti: Praktiky pro vstup do přítomného okamžiku

Začíná 3. 10. 2022

Kapitola 2 se zaměřuje na to, co Eckhart nazývá “portály do přítomnosti” – cesty, kterými překračujeme myslí vytvořené “falešné já” a ukotvujeme se v beztvaré dimenzi přítomného okamžiku. Kromě toho osvětluje tři způsoby “vědomého konání” – přijetí, užívání si a nadšení – a nabízí praktiky, které nám pomohou vnést nekonečný prostor a živost přítomného okamžiku do našich každodenních životů.

Hlavní lekce:

 • Vzorec přijetí: “co je = to je”.
 • Portál vizuálního vnímání.
 • Probuzení se do jednoduchosti přítomného okamžiku.
 • Použití zvuků pro vstup do přítomného okamžiku.
 • Proč je brána do přítomného okamžiku zároveň branou k sobě samému.

Kapitola 3: Jak zvládnout nevědomost a emoční tělo bolesti: Práce s emocemi a reaktivním chováním

Začíná 10. 10. 2022

Třetí kapitola objasňuje povahu našeho reaktivního chování a roli jedince v probuzení lidského vědomí. Eckhart zkoumá některé z našich náročnějších emocionálních stavů a to, čemu říká “tělo bolesti”. Nabízí nám několik okamžitých praktik, které můžeme použít, abychom se stali zdrojem moudrosti a nepřispívali ještě více k utrpení.

Hlavní lekce:

 • Fenomén “ztráty kontroly”.
 • Proč je přítomný okamžik vždy prvořadou prioritou.
 • Spojení mezi takzvanou “budoucností” a tvým současným stavem vědomí.
 • Udržování si frekvence přítomného okamžiku.
 • Osvobození se od karmického cyklu.

Kapitola 4: Porozumění Egu: Jak se dostat za hlas v mysli

Začíná 17. 10. 2022

Kapitola čtvrtá se zaměřuje na svět vztahů, včetně učení o egu a o našich sklonech “vytvářet si příběhy”, které vedou ke zbytečnému utrpení. Vztahy pro nás mohou být cvičištěm pro naše “praktiky vědomé přítomnosti”.  Mezilidské výzvy nám poskytují příležitost posílit vědomou přítomnost tak, jak zrovna potřebujeme.

Hlavní lekce:

 • Žádný příběh, žádný problém.
 • Nevědomý proces posilování ega.
 • Ego jako úplná identifikace s formou.
 • Objevování beztvaré identity a tvoření základu pro vnímání sama sebe.
 • Životně důležitá otázka ve vztazích: Je tam prostor?

Kapitola 5: Rovnováha mezi bytím a konáním: Esence spirituality

Začíná 24. 10. 2022

Pátá kapitola přináší koncept “esence spirituality” – rozpoznání sama sebe jako beztvarého, zatímco konáme ve světě forem. Zde se zapojíme do učení a praktik, které nám pomůžou vyjádřit tuto integraci ve svých každodenních životech.

Hlavní lekce:

 • Objevování vnitřního klidu za myšlenkami a činnostmi.
 • Vytvoření podmínek pro duchovní probuzení.
 • Překračujeme okolnosti prostřednictvím spojení s bytím.
 • Skryté požehnání v náročných situacích.
 • Nejúžasnější věc, kterou se můžeš naučit: jak myslet jen tehdy, když je to nutné.

Kapitola 6: Vědomé tvoření: Tvoříme základy pro plodné konání a opravdovou kreativitu

Začíná 31. 10. 2022

V šesté kapitole se budeme soustředit na umění vědomé manifestace. Eckhart s námi probere dva druhy pohybu vesmíru, které probíhají v každém z nás (směrem ven do světa forem a směrem dovnitř k beztvarému zdroji), a jak se jejich projevy vyvíjí během cesty k probuzení – a v průběhu lidského života.

Hlavní lekce:

 • Probuzení se ze sna forem.
 • Naše psychologické identity.
 • Poznání sebe sama jako světla vědomí.
 • Užívání si forem bez pocitu vlastnictví nebo ztotožnění se s nimi.
 • Otázka: “Co se chce projevit prostřednictvím této formy?”

Kapitola 7: Hloubka toho, kým jsi:

Rozšiřování uvědomění naší věčné podstaty

Začíná 7. 11. 2022

Eckhart nám pomůže přenést naše vědomí z povrchové úrovně našich životů k něčemu, co nazývá “beztvará” nebo “vše přesahující” dimenze – ta naše část, která je nezničitelná, neproniknutelná a přesahuje veškerý čas. Sedmá kapitola také nabídne doplňující učení o mystériu smrti a poskytne útěchu těm, kteří zakouší proces umírání.

Hlavní lekce:

 • Osvobozující pocit uvědomění si vlastního já.
 • Úplně nový pohled na svět.
 • Věčná podstata každé formy života.
 • Metafora vlny a oceánu.
 • Tvoje vnitřní hodnota.

Kapitola 8: Smysl života: Podpora vývoje lidského vědomí

Začíná 14. 11. 2022

V osmé kapitole se Eckhart vrátí k nejdůležitějším tématům, která jsme dosud probrali, a bude sdílet své hluboké učení o našem společném lidském osudu – žití jako výraz bezčasé dimenze – a způsob, jak se stát zdrojem laskavosti, služby a opravdové moudrosti v našem světě.

Hlavní lekce:

 • Konfucius o tom, jak být plně lidským.
 • Nekoncepční moudrost.
 • Prázdnota a království nebeské.
 • Ptáme se sami sebe: “Kdo jsem?”
 • O bláznovi a mudrci.

Zajisti si své místo v tomto kurzu
a získej svůj jedinečný balíček:

Moc bdělé přítomnosti: 8týdenní online kurz
poprvé v českém znění
Cena
Zahrnuto
8 silných online učebních videolekcí s Eckhartem Tollem a Kim Eng
Více než 17 hodin vybraných vhledů a vedení. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.
699 €
Audiokniha
Všechny lekce jsou k dispozici ke stažení jako audiokniha. Takže si můžeš stáhnout nahrávky do telefonu a poslouchat je kdekoli!
147 €
Doprovodný pracovní sešit s více než 29 "cvičeními bdělosti"
97 €
2 záznamy online setkání s Eckhartem ve formě otázek a odpovědí
Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.
97 €
3 výjimečná online setkání s Eckhartem:
1. setkání: Jaká je nejdůležitější věc v tvém životě?
2. setkání: Jak tvořit z hlubšího já
3. setkání: Osvobození se od pout osobnosti
Dostupné v původním znění s českými titulky.
197 €


Doplňující bonusové materiály

"Prohlubování bdělosti" - Více než 7 hodin video záznamů z pobytového programu s Eckhartem Tollem a Kim Eng
Zcela nová učení, praktické poznatky a kdykoli dostupné nástroje pro prohlubování bdělosti, které nám pomohou udržet pozornost během našich každodenních aktivit. Více než 7 hodin nikdy dříve nezveřejněných videolekcí z této výjimečné události. Dostupné v původním znění s českými titulky.
249 €
“Zrození nového vědomí” s Marianne Williamson
Eckhart v rozhovoru s autorkou a duchovní učitelkou Marianne Williamson diskutuje o vývoji lidstva a jakou roli hraje jednotlivec. V této lekci Marianne a Eckhart probírají:
- Uvědomění si “Já jsem”
- Naše kolektivní vědomí
- Vesmírný plán
Dostupné v původním znění s českými titulky.
97 €
“Milující vědomí” s Jackem Kornfieldem
Věhlasný učitel buddhistické meditace Jack Kornfield vede s Eckhartem dialog o bdělosti, meditaci a cestě za probuzením. Jack a Eckhart spolu mluví o:
- Bdělosti
- Síle moudrosti a lásky
- Ochutnávce praxe vipassany
Dostupné v původním znění s českými titulky.
97 €
Rozhovor mezi Eckhartem Tollem a Nealem Donaldem Walschem
Dojemný rozhovor o tématech jako je Nealův osobní příběh, jeho proces tvoření a výzva, kterou je uchování si duchovní bdělosti v běžném životě. Neale s Eckhartem si povídají o:
- Darech života
- Inspirované řeči
- Plátnu života
Dostupné v původním znění s českými titulky.
97 €
Celková hodnota
1 777 €
Běžná cena
699 €
Speciální nabídka
249 €

Časově omezená nabídka:

Pouze za

249 € místo původních 699 €

… a získáš neomezený přístup!

Můžeš dokonce platit na splátky – 6 splátek po 43 €

14denní záruka vrácení peněz!

Možnost platby ve splátkách

Získej přístup ke kurzu hned teď a zaplať v 6 splátkách.

Jsi v současné době v obtížné finanční situaci?

Napiš e-mail na adresu cesko@younity.one s popisem své situace. Rádi bychom ji pochopili a pomohli ti získat přístup ke kurzu.

SPECIÁLNÍ BONUSOVÝ MATERIÁL

Bonus #1

Více než 7 hodin videozáznamů z pobytového programu s Eckhartem Tollem a Kim Eng

Prohlubování bdělosti

Zcela nová učení, praktické poznatky a kdykoli dostupné nástroje pro prohlubování bdělosti, které nám pomohou udržet pozornost během našich každodenních aktivit. Více než 7 hodin nikdy dříve nezveřejněných videí z této výjimečné události.

Bonus #2

Zrození nového vědomí

s Marianne Williamson

Eckhart v rozhovoru s autorkou a duchovní učitelkou Marianne Williamson diskutuje o vývoji lidstva a roli jednotlivce v něm.

V této lekci Marianne a Eckhart probírají:

 • Uvědomění si “Já jsem”
 • Naše kolektivní vědomí
 • Vesmírný plán

Bonus #3

Milující vědomí

s Jackem Kornfieldem

Věhlasný učitel buddhistické meditace Jack Kornfield vede s Eckhartem dialog o bdělosti, meditaci a cestě za probuzením.

Jack a Eckhart spolu mluví o:

 • Bdělosti
 • Síle moudrosti a lásky
 • Ochutnávce praxe vipassany

Bonus #4

Rozhovor mezi Eckhartem Tollem a Nealem Donaldem Walschem

Dojemný rozhovor o tématech jako je Nealův osobní příběh, jeho proces tvoření a výzva, kterou je uchování si duchovní bdělosti v běžném životě.

Neale a Eckhart si povídají o:

 • Darech života
 • Inspirované řeči
 • Plátnu života

Časově omezená nabídka:

Pouze za

249 €

místo původních

699 €

 

… a získáš neomezený přístup!

Můžeš dokonce platit na splátky - 6 splátek po 43 €

Co lidé říkají o učení Eckharta Tolleho a Kim Eng

”Udělal bych cokoliv, abych byl poblíž Eckharta Tolleho.”
— Jim Carrey

”Eckhartovu knihu mám vždy na nočním stolku. Myslím si, že je to zásadní duchovní učení. Je to jedna z nejhodnotnějších knih, jakou jsem kdy četla.”
— Oprah, z oprah.com

”Eckhartovu knihu mám vždy na nočním stolku. Myslím si, že je to zásadní duchovní učení. Je to jedna z nejhodnotnějších knih, jakou jsem kdy četla.”
— Oprah, z oprah.com

”Jedna z nejlepších knih za celá léta. Každá věta přináší pravdu a sílu – sílu, která vás zavede do prostoru mezi našimi myšlenkami, kde najdeme, jak Eckhart tak krásně vyjádřil, hluboký klid, ticho a posvátnou přítomnost. Moc přítomného okamžiku je kniha, které je třeba si vážit.”
— Deepak Chopra, autor knihy “Sedm duchovních zákonů úspěchu”

Takhle to v kurzu chodí!

Kdy online kurz začíná?

8týdenní online kurz začíná 26. 9. 2022. V 5 hodin ráno ti přijde odkaz na 1. kapitolu.

Jak bude kurz probíhat?

Každý týden se ti otevře nová kapitola s tématem, kterému se pak budeme do hloubky věnovat – celkem 8 kapitol! V každé kapitole je 5 až 9 videolekcí, ke kterým máš od toho týdne přístup natrvalo (zůstává ti samozřejmě i přístup ke všem předchozím kapitolám). Každá videolekce má délku mezi 10 minutami a téměř 2 hodinami a zahrnuje teorii, meditace a cvičení. Celý program zahrnuje více než 35 hodin lekcí.

Jaká témata budeme v kurzu probírat?

V těchto 8 kapitolách si projdeš lekcemi, které ti pomůžou soustředit tvé vědomí na tady a teď! Čekají tě následující cvičení:

 • Lekce 1 – Myslet, nebo nemyslet
 • Lekce 2 – Portály k vědomé přítomnosti
 • Lekce 3 – Jak řešit nevědomí
 • Lekce 4 – Jak se dostat za hlas mysli
 • Lekce 5 – Rovnováha mezi bytím a konáním
 • Lekce 6 – Vědomé tvoření
 • Lekce 7 – Síla toho, kým jsi
 • Lekce 8 – Smysl života

Co se stane, když zmeškám některý den?

To vůbec nevadí. Jakmile byla kapitola otevřena, máš k ní neomezený přístup. To znamená, že se můžeš ke každé kapitole vracet znova a znova!

Jak dlouho budu mít přístup ke kurzu?

Máš neomezený přístup ke všem otevřeným kapitolám a můžeš si celý kurz zopakovat, jak často budeš chtít!

V jakém jazyce je kurz?

Všechny materiály jsou dostupné v češtině. Tímto způsobem získáš přístup ke všem moudrostem bez obav z jazykové bariéry.

Můžu platit v českých korunách?

Ano. Při platbě kartou to vůbec není třeba řešit, suma se automaticky přepočte aktuálním kurzem.
Při platbě převodem je potřeba zvolit europlatbu.
Přímo na stránce pro objednávku je podrobné video v češtině, které vysvětluje celý postup.

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle se narodil v Německu a studoval na univerzitách v Londýně a Cambridge. V 29 letech prošel hlubokou vnitřní proměnou, která zásadně změnila běh jeho života. V následujících letech se věnoval pochopení, sjednocení a prohloubení této transformace; byl to začátek jeho intenzivní cesty do nitra. Později se v Londýně stal mentorem a spirituálním učitelem. Dílo Eckharta Tolleho zahrnuje dva bestsellery deníku New York Times, které patří mezi nejvlivnější duchovní knihy naší doby: výběr knižního klubu Oprah's Book Club Nová Země a Moc přítomného okamžiku, kniha přeložená do více než 30 jazyků.

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle se narodil v Německu a studoval na univerzitách v Londýně a Cambridge. Ve věku 29 let prošel hlubokou vnitřní proměnou, která zásadně změnila běh jeho života. V následujících letech se věnoval pochopení, sjednocení a prohloubení této transformace; byl to začátek jeho intenzivní cesty do nitra. Později se v Londýně stal mentorem a spirituálním učitelem. Dílo Eckharta Tolleho zahrnuje dva bestsellery New York Times, které patří mezi nejvlivnější duchovní knihy naší doby: výběr knižního klubu Oprah's Book Club – Nová Země a Moc přítomného okamžiku, kniha přeložená do více než 30 jazyků.